Realizácia plynových prípojok

Ponúkame a zabezpečujeme realizáciu plynových prípojok k rodinným domom a priemyselným objektom. Sme aliančným partnerom SPP.

Realizácia navŕtavky odbočiek na potrubiach

Navŕtavku odbočiek vykonávame na potrubiach pod tlakom pre vodu, zemný plyn, svietiplyn, propan – butan, ropné produkty, iné neagresívne plyny a kvapaliny.

  • potrubia z PEHD priemery navŕtania od 8 do 125 mm, pri tlaku do 1,6 Mpa (16 bar)
  • potrubia z ocele, priemery navŕtania od 8 do 200 mm, pri tlaku do 4,0 Mpa (40 bar)

Realizácia navŕtavky a balónovania na plynovodoch

Všetky práce od navŕtania až po konečné uzatvorenie potrubia zátkou sú vykonávané bez úniku plynu. Uzatvorenie potrubia sa vykonáva 2 nezávislými telesami na každej strane uzatváraného úseku potrubia.

Pri potrubiach z ocele pre vlastné prepojenie existujúceho potrubia s novým potrubím sú použité spojovacie presuvky Schuck – SMU. Použitie daných presuviek umožňuje urýchliť dodávku plynu.

Pri potrubiach z PE sa pre spojenie navŕtavacej a balónovacej súpravy používajú elektrotvarovky FRIATEC (typ SPA, SPA – TL).

Uzatvárané tlaky sú závislé na veľkosti vnútorných priemerov uzatváraného potrubia:

DN 25   – DN 50 max 0,3 MPa ( 3,0 bar ) – len oceľové potrubia
DN 65   – DN 100 max 0,3 MPa ( 3,0 bar )
DN 110 – DN 150 max 0,2 MPa ( 2,0 bar )
DN 160 – DN 200 max 0,15 MPa ( 1,5 bar )
DN 210 – DN 250 max 0,12 MPa ( 1,2 bar )
DN 260 – DN 300 max 0,1 MPa ( 1,0 bar )
DN 350 – DN 400 max 40 kPa (400 mbar )

Objednávateľ balónovacích prác zaisťuje zhotovenie výkopu o minimálnej šírke 1,2 m a dĺžke 2 m v mieste manipulácie s navŕtavacou a balónovacou súpravou a minimálnej vzdialenosti 50 cm od miesta delenia potrubia. Zhotovenie výkopu musí byť v súlade s predpismi a normami o výkopoch. Pracovisko musí byť zaistené protipožiarnou technikou podľa platných predpisov.

Prenájom prístrojov a náradia

Ponúkame prenájom zváračiek na plasty, elektrocentrál, lúpacích nástrojov a pod. Ponúkané náradie si môžete prezrieť tu.

Ciachovanie a opravy zváracích zariadení na plasty

Okrem predaja poskytujeme servis zváracích zariadení. Kompletnú ponuku si môžete prezrieť tu.

Výroba

Výroba nádob z PP, PE, PVC dosiek a skruží podľa dodanej špecifikácie od zákazníka, vyvložkovanie existujúcich betónových jám a nádrží z PP a PE dosiek, ohýbanie plastových dosiek v dĺžke až do 3 m o hrúbke do Ø 15 mm.