Firma MIVA vyrába niekoľko typov vlastných výrobkov z plastových a iných materiálov, ktoré nájdu využitie pri výstavbe plynovodov, kanalizácii a vodovodov. Napríklad na odvodnenie vozovky a upravených svahov a taktiež pre zhotovenie plynových prípojok z oceľového potrubia a mnoho ďalších výrobkov.

Pozrite si na náš kompletný sortiment.

 

 

Ďalšie MIVA produkty

Kondenzačná šachta (prospekt.pdf)

Spádiskové šachty (prospekt.pdf)

Kanalizačné a revízne šachty (prospekt.pdf)

Odľahčovacie komory (prospekt.pdf)

Koncové klapky (prospekt.pdf)

Diaľničný program (prospekt.pdf)

Čerpacie stanice (prospekt.pdf)

Parshallov žľab (prospekt.pdf)

Pohyblivé norné steny (prospekt.pdf)

Pramenné záchytky (prospekt.pdf)

Lapač ropných látok (prospekt.pdf)

Lapač tuku plastový (prospekt.pdf)

VM 90°-  elektrotvarovkové koleno 90°s opornou pätkou (prospekt.pdf)