Firma MIVA vyrába niekoľko typov vlastných výrobkov z plastových a iných materiálov, ktoré nájdu využitie pri výstavbe plynovodov, kanalizácii a vodovodov. Napríklad na odvodnenie vozovky a upravených svahov a taktiež pre zhotovenie plynových prípojok z oceľového potrubia a mnoho ďalších výrobkov.

Pozrite si na náš kompletný sortiment.

 

 

Ostatné MIVA produkty – prospekty

Kondenzačná šachta (prospekt.pdf)

Spádiskové šachty (prospekt.pdf)

Kanalizačné a revízne šachty (prospekt.pdf)

Odľahčovacie komory (prospekt.pdf)

Diaľničný program (prospekt.pdf)

Čerpacie stanice (prospekt.pdf)

Pohyblivé norné steny (prospekt.pdf)

Pramenné záchytky (prospekt.pdf)

Lapač ropných látok (prospekt.pdf)

Lapač tuku plastový (prospekt.pdf)