Firma MIVA spol. s r.o. vznikla v roku 1994 so zameraním sa na obchod pre potreby plynárenstva. V priebehu nasledujúcich rokov sme rozšírili sortiment ponúkaných výrobkov o technické zariadenia a materiály pre stavbu vodovodov, kanalizácii a technické zariadenia budov.

Vykonávame aj odborný servis zváracích automatov, príslušenstva a náradia na potrubia z plastov značiek FRIATEC, OMICRON a PLASTMONT.

V rámci vlastnej výroby ponúkame výrobky z plastov PE, PP, PVC, v nasledujúcom sortimente: vodomerné a kanalizačné šachty, čerpacie stanice, lapače tukov a olejov, pramenné záchytky, atypické nádrže, žľaby, kryty a pod.

Taktiež ponúkame špecializované práce: realizáciu STL a NTL prípojok, navrtávky oceľových a plastových potrubí pre rôzne média bez odstávky a úniku daného média.

Pre našich zákazníkov poskytujeme kompletný servis.

Našim cieľom je trvalá spokojnosť všetkých našich zákazníkov.

Výrobná hala MIVA