Prepoj KEAdministratívna budova MIVAOdborné školenieBarca balónovanieSponzorstvo Kotlíkový festival SNVŠkolenie Serviwrap MIVA


Firma MIVA vznikla v roku 1994 so zameraním sa na obchod pre potreby plynárenstva. V ďalšom období sa rozšíril sortiment ponúkaných výrobkov o technické zariadenia a materiály pre stavbu vodovodov, kanalizácie a priemysel.

Firma tiež vykonáva servis a opravy zváracích automatov na elektrotvarovky od firmy FRIATEC. Vykonávame aj špecializované práce, ako sú zhotovovania STL a NTL plynových prípojok, navrtávky plastových a oceľových potrubí bez odstávky a úniku média.

Od roku 2004 firma začala s výrobou plastových kanalizačných šácht. V ďalšom období pribudli výrobky z plastov PP a PE pre všetky inžinierske siete a priemysel.

Našim cieľom je trvalá spokojnosť všetkých našich zákazníkov.

V tomto roku slávime 30. výročie založenia spoločnosti.  Touto cestou chceme poďakovať všetkým našim verným zákazníkom,  obchodným partnerom a dodávateľom. Spoločne  sme sa zaslúžili  o náš úspech a postavenie na trhu.

Ste našou hnacou silou pre neustály vývoj, inovácie a zlepšovanie kvality.

                                                                                                           S úctou                                   Ing. Milan Klempay, Ing. Jozef Čekovský