Uličná vpusť

Náš výrobok

Celoplastová z PP, s horným odtokom Typ H alebo dolným odtokom Typ D. Štandardne sa vyrába s touto vzdialenosťou, ktorá je minimálna. Iná vzdialenosť je možná, ale je potrebné ju špecifikovať pri objednávke.

DNo : priemer odtoku, L : výška vpuste

Brand logo
Typ Dno x L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
DN 300 160 x 1000 6,40 VK 10 10 20.1
DN 300 160 x 1100 6,93 VK 10 10 21
DN 300 160 x 1200 7,46 VK 10 10 22
DN 300 160 x 1300 7,99 VK 10 10 23
DN 300 160 x 1400 8,52 VK 10 10 24
DN 300 160 x 1500 9,05 VK 10 10 25
DN 300 200 x 1000 6,60 VK 10 10 26
DN 300 200 x 1100 7,13 VK 10 10 27
Typ Dno x L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
DN 300 200 x 1200 7,66 VK 10 10 28
DN 300 200 x 1300 8,19 VK 10 10 29
DN 300 200 x 1400 8,72 VK 10 10 30
DN 300 200 x 1500 9,25 VK 10 10 31
DN 400 160 x 1000 10,65 VK 10 10 32
DN 400 160 x 1100 11,73 VK 10 10 33
DN 400 160 x 1200 12,80 VK 10 10 34
DN 400 160 x 1300 13,97 VK 10 10 35
DN 400 160 x 1400 15,04 VK 10 10 36
DN 400 160 x 1500 15,93 VK 10 10 37
Typ Dno x L [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
DN 400 200 x 1000 10,83 VK 10 10 38
DN 400 200 x 1100 11,92 VK 10 10 39
DN 400 200 x 1200 13,00 VK 10 10 40
DN 400 200 x 1300 14,08 VK 10 10 41
DN 400 200 x 1400 15,16 VK 10 10 42
DN 400 200 x 1500 16,25 VK 10 10 43