SUPER-P – Pas supervízora

Je určený pre nastavenie funkcií v zozname funkcií zváracieho automatu (napr. k zablokovaniu funkcií, prednastavenie záväzných postupov, atď).

V prípade objednávky Vás prosím o vyžiadanie predtlačeného formulára.

Typ

SUPER-P

Brand logo

Obj. č.: 623 101