Podložky – podkladové dosky

Na fixáciu poklopu a zaručenie súososti poklopu so zemnou súpravou, plastové z PP a PE, liatinové z GGG 40

Brand logo
Typ Popis Rozmery A x B x V [mm] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
① VARIO plastová Z AC15 k teleskopickým zemným súpravám 300 x - x 18 0,70 84 45 281
② P30 liatinová Z C290 k teleskopickým zemným súpravám 255 x - x 25 3,20 84 45 282
③ Hydrantová plastová Z B452 na osadenie poklopu 55 x 455 x 35 1,70 84 45 283