PLYNOVÉ POTRUBIE z PE – 100RC plus* – egeplast SLM 2,0 DCT**

Tlaková rada SDR11 (0,7MPa) alebo tlaková rada SDR17 (0,4 Mpa), farba oranžová

– Možné dodať v SDR 11 rozmery od d 32 do d 630 a SDR 17 od d 90 do d 450 – ceny na vyžiadanie
– Vynikajúce vlastnosti rúr SLM od fa. egeplast, sa ešte rozšírili použitím integrovaného a špirálovito navinutého vodiča. Použitím rúr SLM 2,0 DCT sa dá nielen presne identifikovať ich poloha v zemi, ale zároveň sú aj dôkazom o ich nepoškodení po pokládke. Vhodné pre pokládky typu Black-Box! Berstiling, relining, horizontálne vŕtanie, pluhovanie, frézovanie alebo pre pokládku bez prieskového lôžka.

Brand logo

Obj. č.: 11XX3EGt