PLYNOVÉ POTRUBIE z PE – 100RC plus* – egeplast 90 10

Tlaková rada SDR11 (0,7MPa) alebo tlaková rada SDR17 (0,4MPa), farba oranžová, s integrovanou 10% vonkajšou farebnou ochrannou vrstvou, s čiernymi pásmi

– Možné dodať v SDR 11 rozmery od d 32 do d 630 a SDR 17 od d 90 do d 450 – ceny na vyžiadanie
– Dovolené je iba 10% poškodenie

Brand logo

Obj. č.: 11XX1EGt