Parshallov žľab – celoplastové prevedenie z PP

Náš výrobok

Parshallov žľab slúži ako merný objekt na meranie prietoku vôd (aj odpadových) na ČOV, čerpacích staniciach, kanalizačných a všetkých miestach, kde sa vyžaduje vysoká presnosť merania pri nízkych zriaďovacích nákladoch.

Parshallov žľab je možné použiť aj v takom prípade, keď odtok (nátok) je prevedený formou kanalizácie.

Možnosť pripojenia vyhodnocovacej jednotky riadenej mikropočítačom s pamäťou, slúžiacej na záznam programovateľných parametrov.

Na displeji je možné zobraziť údaje:
– hladina h (cm)
– okamžitý prietok Q (l/s), u hladinometrov Q (m³)
– testy a režimy

Brand logo
Typ Rozmery [mm] A x B x C x D x E x F x G Merný rozsah [l/s] Obj. č.
PR1 635 x 307 x 167,5 x 92,9 x 68 x 50 x 298 0,26 - 5,38 45 04 01
PR2 775 x 353,5 x 213,5 x 134,9 x 54 x 50 x 318 0,52 - 13,3 45 04 02
PR3 915 x 399 x 258,8 x 178 x 75 x 50 x 542 0,78 - 49 45 04 03
PR4 1524 x 540 x 396,9 x 394 x 176 x 100 x 796 0,52 - 164 45 04 04
PR5 1626 x 800 x 574,7 x 381 x 176 x 100 x 976 2,25 - 360 45 04 05
PR6 2867 x 1000 x 844,6 x 610 x 186 x 100 x 1111 2,91 - 570 45 04 06