Orientačné tabuľky

Náš výrobok

Vodovodov, hydrantov podľa STN 75 5025 na vpisovanie písmen, číslic a znakov nezmazateľnou fixkou.

Na označovanie ostatných podzemných vedení môžeme dodať tabuľky týchto farieb:
– závlahové siete: zelená
– kanalizačné siete: hnedá
– plynovodné siete: žltá
– teplovody, parovody: hliníková
– telekomunikačné vedenia: čierna

Brand logo
Typ Farba Rozmery [mm] Obj. č.
tabuľka malá - plastová červená 105 x 130 84 42 41
tabuľka veľká - plastová červená 105 x 150 84 42 42
tabuľka malá - plastová modrá 105 x 130 84 42 43
tabuľka veľká - plastová modrá 105 x 150 84 42 44
fixka - popisovač biela hr. 2 - 4 84 42 48
fixka - popisovač biela hr. 1 - 2 84 42 49