Koleno 90°

Brand logo
Rozmer [mm] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
16 50/250 0,008 PPR 22 02 01
20 50/400 0,015 PPR 22 02 02
25 50/300 0,028 PPR 22 02 03
32 20/100 0,050 PPR 22 02 04
40 10/70 0,084 PPR 22 02 05
50 10/40 0,141 PPR 22 02 06
63 5/20 0,258 PPR 22 02 07
75 2/6 0,455 PPR 22 02 08
Rozmer [mm] Balenie [ks] Hmotnosť [kg/ks] Obj. č.
90 1/4 0,788 PPR 22 02 09
110 1/4 1,376 PPR 22 02 10