Kanalizačné plastové šachty – spádiskové

Náš výrobok

na prekonávanie výškového rozdielu. Vyrobené z materiálu PP. Vyrábajú sa podľa požiadaviek projektu.

Legenda:
1.spádiskové plastové potrubie
2.koleno 90°C
3.spojka
4.teleso kanalizačnej šachty
5.prechodový kužeľ
6.vstup do šachty
KNkóta dna nátokového potrubia
KVkóta dna výtokového potrubia

Brand logo

Obj. č.: