Hydrantový stĺpik

Náš výrobok

Na označenie podzemného hydrantu.

Ministerstvo vnútra SR podľa § 5 písm. a) zákona č. 314/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami vydalo Vyhlášku č. 699/204 z 10.12.2004 o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov s účinnosťou od 1.5.2005.

1. Tabuľka na označenie podzemného hydrantu má tvar trojbokého hranola, ktorá má červenú farbu a rozmery 200 x 140 mm (výška x šírka). V tabuľke je umiestnené písmeno H bielej farby s rozmermi písmena 160 x 100 mm a šírkou čiar 25mm.

2. Tabuľka na označenie vzdialenosti podzemného hydrantu s rozmermi 70 x 140mm je obrátená smerom k podzemnému hydrantu. Vzdialenosť sa uvádza v metroch s presnosťou na desatinu metra a má byť ≤ 6m.

3. Tabuľka na označenie poradového čísla podzemného hydrantu, hydrantu s rozmermi 70 x 140 mm, je obrátená smerom k podzemnému hydrantu.

Brand logo
Typ Rozmery ø x v [mm] Hmotnosť [kg] Obj. č.
hydrantový stĺpik 35 x 1800 4,00 84 42 50
hydrantový stĺpik nástenný 35 x 650 5,10 84 42 51