FWLESST – Čítacie zariadenie

Čítacie pero FRIAMAT pre načítanie čiarových kódov zvárania a TRACEABILITY. Použiteľný pre zváracie automaty FRIAMAT.

Typ

FWLESST

Hmotnosť [kg]

0,20

Brand logo

Obj. č.: 623 645