FWLESST – Čítacie zariadenie

Čítacie pero FRIAMAT pre načítanie čiarových kódov zvárania a TRACEABILITY.

Použiteľný pre zváracie automaty FRIAMAT.

Brand logo
Typ Hmotnosť [kg] Obj. č.
FWLESST 0,20 623645