Bezpečnostné štítky a tabuľky

Náš výrobok

Samolepiaca fólia s farebnou potlačou. V zmysle STN 01 8012

Brand logo
Typ Popis Rozmer [mm] Obj. č.
HUP-hlavný uzáver plynu žlto-čierny 40 x 105 84 43 15
HUP-hlavný uzáver plynu bielo-červeno-čierny 60 x 145 84 43 16
Plynomerňa bielo-červená 90 x 300 84 43 17
Zákaz fajčiť bielo-červeno-čierny 88 x 200 84 43 18
Plynová kotolňa bielo-červená 80 x 195 84 43 19
Združený výstražný štítok fólia s potlačou "Pozor nebezpečenstvo výbuchu plynu - zákaz fajčiť, zákaz vstupu tu nezamestnaným osobám." 200x300 84 43 20
Združená výstražná tabuľka tabuľka PVC s nápisom "Pozor nebezpečenstvo výbuchu plynu, zákaz fajčiť, zákaz vstupu tu nezamestnaným osobnám." 200x300 84 43 21